de     de   eu   se

Fact Sheet

MarknadsPionjär är ett ägarlett konsultföretag med säte i Neuss, Tyskland.
Ägare och verkställande direktör är svenska Anna Karolina Olofsson.
Vi utvecklar individuella företagslösningar för våra skandinaviska kunder.
Våra tyngdpunkter ligger på att öka försäljningen samt skapa innovativa distributionspartnerskap.
Våra skandinaviska partner vill bli förstådda.

Din fördel: 
Vi pratar svenska och tänker svenskt, men handlar med tysk effektivitet. Vi uppfattar oss själva som “pionjärer“ för våra kunder på den tyska marknaden. 80 miljoner potentiella kunder väntar på dina innovativa produkter och tjänster. MarknadsPionjär ger dig all relevant marknadsdata, tittar på distributionskanaler och utvärderar möjliga konkurrenter. Vi förmedlar kontakter till relevanta opinionsbildare och beslutstagare i din bransch och hjälper dig att nå större framgångar med din egen personal.

Våra kunder behöver oss, när
- de vill prata med oss på svenska om den tyska marknaden.
-  de söker beslutsrelevant information om den tyska marknaden.
- de behöver tillgång till ett erfaret expertteam.
- de leder ett framgångsrikt skandinaviskt företag och vill expandera till Tyskland utan initialt stora investeringar i personal och infrastruktur.
- de är nykomlingar på den tyska marknaden och söker de rätta lokala samarbetspartnerna för att nå maximal framgång med sitt företag.
- de snabbt och utan större investeringar vill starta en filial i Tyskland.

Hög kvalitet och samtidig kostnadseffektivitet är inte motsägelsefullt för vår del.
Vi ser fram emot dina önskemål!